Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 1 od 20.01.2020.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Beograda
  • Rešenje o izmeni Rešenja o opštim parkiralištima
  • Pokazatelj potrošačkih cena u decembru 2019. godine
  • Aneks VIII Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex