Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 1 od 18.01.2019.)


  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019 - prečišćen tekst)
  • POKAZATELJ POTROŠAČKIH CENA U DECEMBRU 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2019)
  • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015, 23/2015, 2/2016, 78/2016, 80/2016, 82/2016, 91/2016, 102/2016, 40/2017, 91/2017, 5/2018, 108/2018 i 1/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex