Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 9/2022 od 17.02.2022.)


 • Odluka o postupku izbora, kriterijumima za izbor i realizaciji projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog pozorišta Subotica za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog pozorišta Subotica za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka" u Subotici
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka" u Subotici
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za odrasle i starije "Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac" u Novom Bečeju
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Studentskog centra "Novi Sad" u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Studentskog centra "Novi Sad" u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola Sremska Mitrovica
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-3
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-19
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-20
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-21
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-23
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i izrade projektno tehničke dokumentacije objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Javni konkurs radi finansiranja i sufinansiranja projekata - za tekuća ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u toku 2022. godine;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2022. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex