Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 9 od 02.03.2016.)


 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA REKULTIVACIJE NAPUŠTENIH KOPOVA BEZ TITULARA
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ENERGETSKI ODRŽIVIH FARMI
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA KORIŠĆENJA BIOMASE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA KORIŠĆENJA SOLARNE ENERGIJE ZA PRIPREMU TOPLE POTROŠNE VODE U OBJEKTIMA JAVNE NAMENE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE TOPLOTNIH PUMPI ZA ZAGREVANJE/HLAĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMENE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2016. GODINI, ZA UNAPREĐENJE SAZNANJA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2016. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE ČIJA JE DELATNOST U VEZI SA POLJOPRIVREDNOM I STOČARSKOM PROIZVODNJOM
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI JAČANJA JEZIČKIH KOMPETENCIJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U AP VOJVODINI
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU, NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
 • PRAVILNIK O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE ZA 2016. GODINU
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK ZA OPREDELJIVANJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA REALIZACIJU RADOVA NA UREĐENJU KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2016. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex