Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 8/2022 od 09.02.2022.)


 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu;
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2021/2022. godinu;
 • Pravilnik o kriterijumima za dodelu finansijskih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u AP Vojvodini;
 • Rešenje o ovlašćenju za zaključivanje Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad, u ime osnivača;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Arhiva Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o drugim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gerontološkom centru "Srem" Ruma;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Vojvodine "Miloš Crnjanski", Novi Sad;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici;
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za decu i omladinu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišnog muzeja Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Šid", Šid;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Šid", Šid;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Kula;
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja Kula;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-2;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-18;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Digitalni svet 2, za drugi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje potprojekta "Multikulturalizam na klik";
 • Javni konkurs za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2022. godinu;
 • Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti, s teritorije AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i razvojnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2022. godini;
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u AP Vojvodini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex