Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 8/2021 od 24.02.2021.)


 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji plana razvoja AP Vojvodine 2021-2027.
 • Odluka o pokretanju procesa izrade nacrta Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2021-2027. godine
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2021. godini;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za privredu i turizam
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Arhiva Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata-Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata - Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka - Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Srpskog narodnog pozorišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Srpskog narodnog pozorišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Bačka Topola
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik suvenira u info-centrima zaštićenih područja JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik šumskog sadnog materijala JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik hortikulturnog sadnog materijala JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga za posetioce u zaštićenim područjima JP "Vojvodina-šume", Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika drvnih sortimenata i ostalog drveta za ogrev JP "Vojvodinašume", Petrovaradin
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Izdavačkog zavoda "Forum" Forum Könyvkiadó Intézet Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju direktora Izdavačkog zavoda "Forum" Forum Könyvkiadó Intézet Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta - Narodnog Kazališta - Népszínház u Subotici
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog pozorišta - Narodnog Kazališta - Népszínház u Subotici
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog pozorišta - Narodnog Kazališta - Népszínház u Subotici
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog pozorišta - Narodnog Kazališta - Népszínház u Subotici
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o imenovanju direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-9 od 27. januara 2021. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-20
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-2
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-22
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-23
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja-troškovi učestvovanja srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na EXPOONLINE sajmu obrazovanja "Putokazi" u Novom Sadu za 2021. godinu;
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine "Mihajlo Pupin"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti umetnosti-Priznanje "Pavle Jovanović"
 • Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti nauke-priznanje "Milutin Milanković"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex