Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 8 od 13.02.2019.)


  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐIVANJE POLOŽAJA NACIONALNIH MANJINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA I RAZVOJ MULTIKULTURALIZMA I TOLERANCIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE "FRUŠKA GORA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA RIVICA - JAZAK - "LETENKA" SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SLANO KOPOVO" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "VODE VOJVODINE" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/2016 i 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)
  • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "RUSANDA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex