Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 7/2021 od 18.02.2021.)


 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021. godini - podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, u 2021. godini - podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021. godini - nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata;
 • Odluka o sadržini i formi obrasca za izradu akcionog plana za sprovođenje projekta koji se finansira iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o sadržini i formi obrazaca izveštaja korisnika sredstava o realizaciji projekta;
 • Uputstvo o pripremi i dostavi neophodne dokumenatcije koju korisnik sredstava dostavlja radi realizacije programa i projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad za Grad Vršac;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex