Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 7 od 18.02.2016.)


  • ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA PODRŠKU PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PRAVNIM LICIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 7/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex