Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 69 od 20.12.2016.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O KADROVSKOM PLANU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POKRETANJU I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA ZADUŽIVANJA EMITOVANJEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANJA NABAVKE OPREME ZA OPREMANJE OBJEKTA "KAMENICA 2"
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PRAVU NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTO OPLOĐENJE ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2017. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex