Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 68/2020 od 28.12.2020.)


 • Pokrajinska uredba o izmenama Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o obrazovanju Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za davanje mišljenja za dodelu solidarne pomoći;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh za 2020. godinu;
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-106;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-107;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-108;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-109;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-110;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-27;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 102-401-6/2020-18;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 102-401-6/2020-19.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex