Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 67 od 23.12.2020.)


 • Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine a pripadaju javnom sektoru;
 • Uputstvo o izmeni Uputstva o organizaciji i računovodstvenom obuhvatanju popisa imovine i obaveza budžetskih korisnika uključenih u konsolidovani račun trezora Autonomne pokrajine Vojvodine i sredstava javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine date na korišćenje drugim pravnim licima;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju zamenika direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Studentskog centra "Subotica" u Subotici;
 • Rešenje o davanju ovlašćenja Vladimiru Galiću, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za urbanizam i zaštitu životne sredine, za zaključenje Aneksa II Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o davanju ovlašćenja Predragu Vuletiću pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, za zaključivanje kolektivnih ugovora kod ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Ustanove - Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za period januar-decembar 2020. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Ustanove - Centar za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rumuna - Institutul de Culturã al Românilor din Voivodina za 2020. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja doo "Park Palić" Palić za 2020. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-7/2020-105.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex