Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 63 od 23.11.2016.)


  • ODLUKA O SEKRETARIJATU POKRAJINSKE VLADE
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PRIORITETNIH PROJEKATA PO POGRAMU LEADER U 2016. GODINI, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex