Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 61 od 09.11.2016.)


 • ODLUKA O SEKRETARIJATU POKRAJINSKE VLADE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU TRADICIONALNIH NAZIVA OPŠTINA I NASELJENIH MESTA NA RUSINSKOM JEZIKU
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU
 • POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 • POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANJU ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA
 • POSLOVNIK POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA UČEŠĆA PRIVREDNIH SUBJEKATA NA SAJMOVIMA U EVROPI I MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI
 • PRAVILNIK O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA PUTEM KONKURSA ZA UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO PRIVOĐENJE NAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016. GODINI
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE ZA 2016. GODINU
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA USTANOVA KULTURE I DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI U AP VOJVODINI KOJE SVOJIM PROGRAMIMA PREVAZILAZE LOKALNI ZNAČAJ I TRAJNIJE ZADOVOLJAVAJU KULTURNE POTREBE GRAĐANA AP VOJVODINE
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2016. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex