Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 6/2024 od 29.01.2024.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o primanjima poslanika u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 1, za prvi razred gimnazije, na mađarski jezik i pismo
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina-nacionalnih zajednice u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica za 2024. godinu
 • Javni konkurs za sufinansiranje potprojekta "Multikulturalizam na klik"
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2024. godini
 • Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučnih i stručnih skupova u 2024. godini
 • Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2024. godinu
 • Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu u 2024. godini
 • Javni konkurs za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2024. godini
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2024. godinu
 • Javni konkurs za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučno-istraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučno-istraživačkim organizacijama Republike Srpske u 2024. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex