Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 6/2022 od 02.02.2022.)


 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređenja položaja žena;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinasiranje atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili ta unapređenje stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kancelarije za inkluziju Roma za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinskýsh Slovákov za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka-Ústav pre kultúru vojvodinskýsh Slovákov za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2022. godinu;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Pančevo;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Pančevo;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" Bela Crkva;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Budislav Babić" Bela Crkva;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-11;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-12;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-13;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-15;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-16;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-17;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo;
 • Rešenje o naknadi za rad i drugim troškovima predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 8, za osmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 2, za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti podizanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa srednjeg obrazovanja-troškovi organizovanog prevoza učenika srednjih škola sa sedištem u AP Vojvodini na sajam obrazovanja u Novom Sadu za 2022. godinu;
 • Konkurs za sufinasiranje atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili sa sticanje nematerijalne imovine u 2022. godini;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2022. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnih programa-projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje realizacije programa "Fond za talente";
 • Javni konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarije za mlade.
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex