Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 6/2021 od 10.02.2021.)


 • Aneks III Kolektivnog ugovora za organe Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava putem konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu;
 • Pravilnik o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu, po Konkursu za dodelu sredstava;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima, načinu i postupku ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski" za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine;
 • Rešenje o razrešenju predsednice Upravnog odbora Istorijskog arhiva Bela Crkva;
 • Rešenje o imenovanju predsednice Upravnog odbora Istorijskog arhiva Bela Crkva;
 • o razrešenju članova Upravnog odbora Studentskog centra "Studentski dom Evropa - Európa Kollégium" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Studentskog centra "Studentski dom Evropa - Európa Kollégium" u Novom Sadu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-17;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-18;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Muzička kultura 2, za drugi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "8. maj" u Beloj Crkvi;
 • Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke - putem nabavke opreme;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu;
 • Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini za sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje;
 • Odluka o izmeni Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Javni konkurs za finansiranje realizacije programa "Fond za talente";
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarije za mlade;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2021. godini.
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex