Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 57/2023 od 27.12.2023.)


 • Pravilnik o regresiranju prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra u Zrenjaninu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Temerin", Temerin u Temerinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na pete izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Galerije likovne umetnosti - poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Galerije likovne umetnosti - poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan zaštite prirodnih dobara Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad za 2024. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-212;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad opštine Vrbas u Vrbasu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex