Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 56/2023 od 21.12.2023.)


 • Rešenje o sprovođenju ponovnog glasanja na biračkim mestima na kojima je poništeno glasanje, odnosno za koje je konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja na izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine održanim 17. decembra 2023. godine;
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o sprovođenju konkursa koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad, za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu u lovnoj 2024/2025. godini koji je doneo Nadzorni odbor JP "Vojvodinašume" Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na IV izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Ustanove - Centar za privredno - tehnološki razvoj Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Ustanove - Centar za privredno - tehnološki razvoj Vojvodine za period januar - decembar 2023. godine;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Spomen - zbirke Pavla Beljanskog za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Spomen - zbirke Pavla Beljanskog za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog pozorišta Subotica za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog pozorišta Subotica za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Vojvodine za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Muzeja Vojvodine za 2024. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2024. godinu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu, 127 broj: 401-85/2023-13 od 13. decembra 2023. godine;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu, 127 broj: 401-85/2023-17 od 13. decembra 2023. godine;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-19;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-85/2023-20;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-207;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-209;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-210;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-211;
 • Rešenje o odobravanju izdavanja i upotrebe udžbeničkog kompleta Čitanka za slovački jezik sa elementima nacionalne kulture, za sedmi i osmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex