Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 55/2021 od 22.12.2021.)


 • Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine a pripadaju javnom sektoru
 • Rešenje o ovlašćenju pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za zaključenje Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Poljoprivredne škole sa domom učenika Bačka Topola
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Finansijskog plana Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja JP "Vojvodinašume", Petrovaradin, za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom "Park Palić" Palić
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo
 • Rešenja o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za finansije
 • Rešenja o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opšte bolnice Subotica
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opšte bolnice Subotica
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o imenovanju direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rešenje o prenosu sredstva u tekuću budžetsku rezervu broj 401-8/2021-26
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-186
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-187
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-188
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-189
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-190
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-191
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-192
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-193
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-8/2021-194
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija 8, udžbenik sa odabranim istorijskim izvorima, za osmi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Matematika 2, za drugi razred gimnazije sa Rešenjima zadataka uz udžbenik Matematika za drugi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti dir
 • Odluka o izmeni javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2021. godini
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex