Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 55 od 13.12.2017.)


  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UNAPREĐIVANJA KVALITETA MESA U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2017. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 55/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex