Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 55 od 30.12.2016.)


  • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2016. GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO U VRŠENJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
  • UPUTSTVO O BLIŽEM UREĐIVANJU KORIŠĆENJA SIMBOLA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex