Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 54/2022 od 22.12.2022.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu terapije pojedinih poremećaja mokrenja kod dece botoksom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu skrininga na asimptomatsku perzistentnu ili rekurentnu mikroskopsku hematuriju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu određivanja pepsina kod dece u dijagnostici refluksne bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma starijih osoba nakon prvog preloma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu prevencije funkcionalnog slepila kod radno sposobnih pacijenata s neregulisanim glaukomom pomoću operacije trabekulektomije sa ugradnjom savremenog drenažnog implanta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu mera za sprovođenje godišnjeg odgajivačkog Programa u stočarstvu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške poljoprivrednim stručnim i savetodavnim službama u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zašiti bilja u AP Vojvodini u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2023. godini
 • Pokrajinska skupštinska odluka o zaštiti predela izuzetnih odlika "Vršačke planine"
 • Pokrajinska skupštinska odluka o dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2020-2024. godine
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju kod Evropske centralne banke za obnovu i razvoj za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
 • Odluka o uređivanju pitanja od značaja za osnivanje, organizovanje i rad ustanove kulture Narodno pozorište Subotica-Narodno pozorište Subatica-Népszínház Szabadka-Narodno kazalište Subotica
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru predsednika i članova odbora u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o četvrtim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za duševno obolela lica "Čurug" iz Čuruga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Doma za stare i penzionere u Molu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove za odrasle i starije "Apatin" Apatin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kreativnog centra "Hertelendi-Bajić" Bočar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja doo "Park Palić" za 2022. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Novi Bečej
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Novi Bečej
 • Rešenje o davanju ovlašćenja Žoltu Sakalašu, potpredsedniku Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice da u ime osnivača, pristupi potpisivanju pojedinačnih kolektivnih ugovora kod poslodavca za osnovne i srednje škole i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o ovlašćenju pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za zaključenje Aneksa Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP "Vode Vojvodine"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-73/2022-21 od 17. februara 2022. godine
 • Rešenje o izmenama Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-73/2022-145 od 21. septembra 2022. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-199
 • Rešenje o ukidanju Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-73/2022-189 od 16. novembra 2022. godine
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda zbirke zadataka i testova Matematika 3, za treći razred gimnazije i tehničkih škola pisan na slovačkom jeziku i pismu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex