Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 53/2022 od 14.12.2022.)


 • Pokrajinska uredba o izmenama i dopuni Pokrajinske uredbe o stručnom usavršavanju i osposobljavanju službenika u pokrajinskim organima uprave i stručnim službama Pokrajinske vlade
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2022.godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu u lovnoj 2023/2024 godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik fazanske divljači
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Izdavačkog zavoda"Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice Senta, Senta
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice Senta, Senta
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice Senta, Senta
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice Senta, Senta
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju Vojvodine
 • Rešenje o imenovanju direktora Instituta za onkologiju Vojvodine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za davanje mišljenja za dodelu solidarne pomoći
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Gerontološkog centra Kikinda u Kikindi
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 401-73/2022-198
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-13
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-29
 • Rešenje o razrešenju dužnosti stalnog sudskog prevodioca za nemački jezik
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 3, za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na slovačkom jeziku i pismu
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Filozofija 4, za četvrti razred srednje škole, pisan na hrvatskom jeziku i pismu
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2022. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex