Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 51/2023 od 22.11.2023.)


 • Uputstvo o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja;
 • Pokrajinska uredba o povraćaju neutrošenih budžetskih sredstava ostalih korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Autonomne pokrajine Vojvodine a pripadaju javnom sektoru;
 • Odluka o ustupanju na korišćenje dela ribarskog područja "Bačka";
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Parka prirode "Jegrička" u 2024. godini;
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Parka prirode "Beljanska Bara" u 2024. godini;
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Parka prirode "Begečka jama" u 2024. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Kancelarije za inkluziju Roma za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Ada u Adi.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex