Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 51/2021 od 01.12.2021.)


 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za određivanje programskog okvira "Muzeja 20 21"
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad
 • Pravilnik o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćajne i putne infrastrukture u 2021. godini
 • Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja DOO "Park Palić" za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 127 broj: 401-9/2021-51
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-20
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-21
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-168
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-169
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-170
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-171
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-172
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-173
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-174
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-175
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćajne i putne infrastrukture u 2021. godini
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja i afirmacije ženskog preduzetništva
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex