Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 51 od 25.10.2018.)


POSEBNI DEO

POKRAJINSKA VLADA

 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Arhiva Vojvodine za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Zavod za kulturu voйvodяnskih Rusnacoh za 2018. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-1187/2018-12;
 • Rešenje o prenosu sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-1187/2018-13;
 • Rešenje o prenosu sredstava Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-1187/2018-14;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u tekuću budžetsku rezervu, broj: 401-94/2018-99;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-100;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine, broj: 401-94/2018-101;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-102;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, broj: 401-94/2018-103;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, broj: 401-94/2018-104;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 401-94/2018-105;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-106;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-107;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-108;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, broj: 401-94/2018-109;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, broj: 401-94/2018-110;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, broj: 401-94/2018-111;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, broj: 401-94/2018-112;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, broj: 401-94/2018-113;
 • Rešenje o ukidanju rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo 127 broj: 401-94/2018-113;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj: 401-94/2018-114;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, broj: 401-94/2018-115;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj: 401-94/2018-116;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 401-94/2018-117;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo 127 broj: 401-94/2018-119;

OGLASNI DEO

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2018. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex