Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 50/2021 od 30.11.2021.)


  • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu
  • Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi
  • Pokrajinska skupštinska odluka o dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva
  • Odluka o dopuni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
  • Odluka o imenovanju člana Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu
  • Odluka o prestanku mandata člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
  • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
  • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine
  • Rešenje o postavljenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex