Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 50 od 28.11.2019.)


 • Uputstvo o radu trezora Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Rešenje o broju diploma i nagrada koje će se dodeliti darovitim učenicima i njihovim mentorima;
 • Pravilnik o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja DOO "Park Palić" za 2019. godinu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Pančevo;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Pančevo;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Subotica za 2019. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-25;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-108/1 od 9. oktobra 2019. godine;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-129;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-130;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-132;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-133;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-134;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-135;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Likovna kultura 2 za drugi razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine;
 • Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2019. godinu;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex