Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 50 od 07.09.2016.)


  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić, za 2016. godinu;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-746/2016-83;

  ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  • Odluka o dopunama Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine;
  • Rešenje o razrešenju pomoćnika generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

  • Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Apatin

  MALI OGLASI - NEVAŽEĆA DOKUMENTA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex