Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5/2024 od 24.01.2024.)


 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu
 • Odluka o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2024. godini
 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena u 2024. godini
 • Rešenje o dodeli mandata kandidatima sa izbornih lista za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine održanih 17. i 30. decembra 2023. godine
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti jezičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje razvijaju dvojezičnu nastavu
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za osnovne škole koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za unapređivanje položaja nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije u Autonomnoj pokrajini Vojvodini
 • Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnadbevanja i zaštite voda
 • Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnadbevanja i zaštite voda
 • Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
 • Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
 • Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
 • Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
 • Odluka o sadržini i formi obrasca prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta
 • Odluka o sadržini i formi obrasca za ocenjivanje prijave predloga projekta na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta
 • Uputstvo korisnicima sredstava za realizaciju projekata koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Arhiva Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Arhiva Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Izdavačkog zavoda "Forum" za 2024. godinu
 • o davanju saglasnosti na Plan i program rada Izdavačkog zavoda "Forum" za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Vojvodine za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama
 • Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2024. godini;
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija, za javne opštinske o gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata književnog stvaralaštva i izdavaštva u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata muzičkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za otkup publikacija od izdavača sa teritorije AP Vojvodine u 2024. godini
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata scenskog stvaralaštva-pozorište i umetnička igra u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata vizuelnih umetnosti i multimedije u AP Vojvodini u 2024. godini
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica u AP Vojvodini
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnadbevanja i zaštite voda
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
 • Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex