Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5/2022 od 26.01.2022.)


 • Odluka o postupku pripreme i sadržini plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2022-2030. godine
 • Pravilnik o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • Pravilnik za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • Pravilnik o kriterijumima za finansiranje zajedničkih istraživačkih projekata naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina u saradnji sa naučnoistraživačkim organizacijama Republike Srpske;
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Srpskog narodnog pozorišta za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Srpskog narodnog pozorišta za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za stambena pitanja, raspored i opremanje službenih zgrada i poslovnih prostorija
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnice pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-6
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-7
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-8
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-9
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-10
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad opštine Irig u Irigu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Filozofija 3, za treći razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Muzička kultura 2, za drugi razred gimnazije društveno-jezičkog smera, pisan na mađarskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Geografija 3, za treći razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Psihologija 2, za drugi razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu;
 • Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2022. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini;
 • oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini za decu i porodicu-materinski dodatak;
 • Javni oglas za dodelu sredstava i budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini za decu i porodicu-za biomedicinski potpomognuto oplođenje.
 • Odluka o oglašavanju pečata nevažećim


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex