Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5/2021 od 03.02.2021.)


 • Odluka o dopuni Odluke o Knjizi grafičkih standarda Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Pravilnik za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravstvo;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kancelarije za inkluziju Roma za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kancelarije za inkluziju Roma za 2021. godinu za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad za 2021. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neto dobiti Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu za 2019. godinu;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka" Subotica;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka" Subotica;
 • Rešenje o razrešenju direktora Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima;
 • Rešenje o imenovanju direktora Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu;
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima;
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu;
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima;
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Bač;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja Bač;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Bač;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja Bač;
 • Rešenje o razrešenju direktorice Narodne biblioteke "Jovan Popović" iz Kikinde;
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke "Jovan Popović" iz Kikinde;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Subotica;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola Subotica;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-9/2021-13;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-9/2021-14;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-9/2021-15;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 401-9/2021-16;
 • Rešenje o odobrenju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbeničkog kompleta Muzička kultura, za peti razred osnovne škole, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad za opštine Žabalj i Titel "Solidarnost" Žabalj;
 • Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine za 2021. godinu;
 • Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2021. godini;
 • Javni oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini za decu i porodicu;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;
 • Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 2021. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osetljivih grupa u 2021. godini;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanje kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga, drugih publikacija i elektronskih knjiga, za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za finansiranje - sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa organizacije i učešća na međunarodnim sportskim takmičenjima od značaja za AP Vojvodinu;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini;
 • Javni konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu;
 • Javni konkurs za finansiranje posebnih programa - projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex