Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5 od 23.01.2019.)


  • PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE U 2019. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex