Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 5 od 25.01.2017.)


  • ODLUKA O KADROVSKOJ EVIDENCIJI O ZAPOSLENIMA
  • ODLUKA O PERSONALNOM DOSIJEU ZAPOSLENOG
  • ODLUKA O REGRESIRANJU PREVOZA STUDENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE SPORTISTA, USAVRŠAVANJE SPORTSKIH STRUČNJAKA I NAGRAĐIVANJE ZA POSTIGNUTE SPORTSKE REZULTATE SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA U AP VOJVODINI
  • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI POKRAJINSKIH SPORTSKIH SAVEZA OD ZNAČAJA ZA AP VOJVODINU
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U AP VOJVODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex