Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 49/2021 od 19.11.2021.)


 • Pokrajinska uredba o načinu postupanja sa elektronskim fakturama
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох за 2021. годину
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina - Завод за културу войводянских Руснацох за 2021. годину
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma "Veternik" u Veterniku
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma "Veternik" u Veterniku
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Gerontološkog centra "Srem" u Rumi
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra "Srem" u Rumi
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Ruma" Ruma
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Ruma" Ruma
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske 127 broj: 401-9/2021-59 od 28. maja 2021. godine
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-167
 • Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih diplomiranih studenata fakulteta sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji se nalaze u sastavu Univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine u školskoj 202/2021. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex