Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 49 od 20.11.2019.)


 • Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članica Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članica Upravnog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednice i članica Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Gerontološkog centra "Sombor" u Somboru;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Izdavačkog zavoda "Forum" - Forum Könyvkiadó Intézet za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Arhiva Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Arhiva Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad, za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2019. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-24;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-90/1;
 • Odluka o ustupanju na korišćenje delova ribarskog područja;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 6 za šesti razred osnovne škole pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Oglas za postavljanje stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica za područje Viših sudova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Programa upravljanja ribarskim područjem "Obedska bara" u okviru granica Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara" za period 2021-2030. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex