Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 48/2021 od 19.11.2021.)


 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-8/2021-19
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-9/2021-160
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-161
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-162
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj: 401-9/2021-163
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-164
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-165
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-166
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 2, za drugi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Računarstvo i informatika 3, za treći razred gimnazije, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, za peti razred osnovne škole, pisan na romskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu udžbenika Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, za šesti razred osnovne škole, pisan na romskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Šid" u Šidu
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2021. godinu;
 • Izmena Javnog poziva za podnošenje prijave za dodelu priznanja za naučnu izuzetnost.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex