Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 48 od 13.11.2019.)


 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja;
 • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Službi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini a koje realizuju udruženja;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2018. godini u Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Muzeja Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Muzeja Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa zaštite prirodnih dobara za 2019. godinu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Finansijskog plana Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad za 2019. godinu;
 • Rešenje o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-63;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-127;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-128;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Istorija, za šesti razred osnovne škole pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Izmena Konkursa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini a koje realizuju udruženja;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex