Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 48 od 03.10.2018.)


POSEBNI DEO

POKRAJINSKA VLADA

 • Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje aktivnosti realizacije projekta "Izgradnja brze saobraćajnice - državnog puta Ib reda broj 21 Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor)";
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Statuta Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici;
 • Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma za lica sa oštećenim vidom "Zbrinjavanje" Pančevo;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma za lica sa oštećenim vidom "Zbrinjavanje" Pančevo;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članica Upravnog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o imenovanju predsednice i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Opšte bolnice Kikinda, Kikinda;
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Studentskog centra "Subotica" u Subotici;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, broj: 401-1187/2018-8;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, broj: 401-94/2018-67;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj: 401-94/2018-68;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, broj: 401-94/2018-69;

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktorke Centra za socijalni rad "Nova Crnja", Nova Crnja.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex