Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 48 od 25.11.2015.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU INTERSEKTORSKOG ODBORA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • ODLUKA O PRIPAJANJU IZDAVAČKE USTANOVE "MISAO" ZAVODU ZA KULTURU VOJVODINE
  • PRAVILNIK O NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA I PROJEKATA U 2015. I 2016. GODINI, ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA IZ SREDSTAVA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
  • UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex