Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 47/2022 od 09.11.2022.)


 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu;
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu;
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ostvarene u 2021. godini u Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Cenovnika ulovljene divljači i usluga u lovu u lovnoj 2022/2023. godini;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik konfekcioniranog mesa divljači;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik vanpansionskih usluga;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pansionskih usluga u ugostiteljskim objektima za smeštaj JP "Vojvodinašume", Petrovaradin;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na korišćenje znaka "Najbolje iz Vojvodine";
 • Rešenje o prestanku dužnosti upravnika Spomen - zbirke Pavla Beljanskog;
 • Rešenje o imenovanju upravnika Spomen - zbirke Pavla Beljanskog;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Ruma", Ruma;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Ruma", Ruma;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Čoka;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Čoka;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-175;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-176;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-177;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-178;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-179;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-180;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-181;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-182;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-183;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-184;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-185;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-186;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-187;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-188;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-20;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-21;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-22;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-23;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Hemija 2, udžbenik za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex