Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 47 od 06.11.2019.)


 • Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene predela izuzetnih odlika "Potamišje";
 • Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije;
 • Pravilnik o dodeli sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini a koje realizuju udruženja;
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu;
 • Odluka o dopunama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika;
 • Odluka o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa;
 • Odluka o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za obavljanje druge delatnosti koja je u funkciji osnovne delatnosti Domu učenika srednjih škola "Angelina Kojić Gina" Zrenjanin;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Vojvodine;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Vojvodine;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Opšte bolnice Vršac, Vršac;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Vršac, Vršac;
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika direktora Opšte bolnice Vršac, Vršac;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Opšte bolnice Vršac, Vršac;
 • Rešenje o razrešenju članice Upravnog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Gerontološkog centra "Novi Sad" u Novom Sadu;
 • Rešenje o razrešenju člana Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Pozorišnog muzeja Vojvodine za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Galerije likovne umetnosti - poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Galerije likovne umetnosti - poklon zbirke Rajka Mamuzića za 2019. godinu;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-22;
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-3092/2019-23;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-124;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-125;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-182/2019-126;
 • Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2019. godini a koje realizuju udruženja;


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex