Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 46/2023 od 08.11.2023.)


 • Odluka kojom se utvrđuju Opšti program obuke za 2024. godinu i Program obuke rukovodilaca za 2024. godinu;
 • Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za obeležavanje velikog jubileja: Dvesta godina od rođenja Branka Radičevića;
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra u Kikindi;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gerontološkog centra u Kikindi;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora, broj: 01-939 od 10. oktobra 2023. godine, o donošenju Statuta Osnovne i srednje škole sa domom učenika "Petro Kuzmjak" Ruski Krstur;
 • Rešenje o izmeni rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 127 broj: 401-84/2023-190;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-194;
 • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Bečej u Bečeju;
 • Odluka o izmeni javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti efikasnog korišćenja energije;
 • Odluka o izmeni javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex