Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 46/2022 od 02.11.2022.)


 • Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2022. godini;
 • Rešenje o razrešenju direktora Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu
 • Rešenje o imenovanju direktora Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Cenovnika hortikulturnog sadnog materijala
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod, Novi Sad
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-16
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-17
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-18
 • Rešenje o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu broj: 401-303/2022-19
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-73/2022-170
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Fizika 4, za četvrti razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Biologija 4, za četvrti razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, pisan na hrvatskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Tehnika i tehnologija 7, udžbenik za sedmi razred gimnazije, pisan na rumunskom jeziku i pismu;
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu prevoda udžbenika Hemija 3, za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i opšteg tipa, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu Priznanja za naučnu izuzetnost
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za subvencionisanje programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetništvo u 2022. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex