Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 46 od 03.08.2016.)


  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
  • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA, KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NA FAKULTETIMA U SASTAVU UNIVERZITETA U NOVOM SADU, U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KONTROLU I UTVRĐIVANJE EFEKATA REALIZACIJE UGOVORA O SUFINANSIRANJU POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI I UGOVORA O NAČINU REALIZACIJE OBAVEZA O PLASMANU DELA PROIZVODA
  • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex