Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 44/2023 od 01.11.2023.)


 • Odluka o izmeni Odluke o Službi za realizaciju programa razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Pravilnik o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena;
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa rada Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Kreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Godišnjeg programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2023. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva sa ograničenom odgovornošću Poslovni inkubator - Business Incubator Novi Sad i utvrđivanju dobiti za 2022. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Doma zdravlja "Alibunar" u Alibunaru;
 • Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata;
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata;
 • Rešenje o razrešenju direktora ustanove Studentski kulturni centar u Novom Sadu;
 • Rešenje o imenovanju direktora ustanove Studentski kulturni centar u Novom Sadu;
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma za duševno obolela lica "Čurug" u Čurugu;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma za duševno obolela lica "Čurug" u Čurugu;
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja "Sremska Mitrovica" u Sremskoj Mitrovici;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma za decu i omladinu "Miroslav Antić - Mika" u Somboru;
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Opšte bolnice Vrbas, Vrbas;
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Doma zdravlja "1. Oktobar" Plandište u Plandištu;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-190;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-191;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-192;
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-84/2023-193;
 • Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
 • Odluka o izmeni Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova i realizacije aktivnosti iz lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u 2023. godini;
 • Javni konkurs za dodelu studentskih stipendija u školskoj 2023/2024. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex