Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 44/2021 od 20.10.2021.)


 • Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Vojvodine
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za predsedavanje Autonomne pokrajine Vojvodine Radnom zajednicom podunavskih regija 2021-2022. godine
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Odluka o pokretanju postupka za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", Novi Sad, putem javnog konkursa
 • Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad
 • Pravilnik o dodeli bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Arhiva Vojvodine u Novom Sadu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Vojvođanskog simfonijskog orkestra za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa rada Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o razrešenju člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Novi Sad"
 • Rešenje o imenovanju člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću "Naučno-tehnološki park Novi Sad"
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Alibunar" Alibunar
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja "Alibunar" Alibunar
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Alibunar" Alibunar
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja "Alibunar" Alibunar
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-141
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-142
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-143
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-144
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-145
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-146
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-9/2021-147
 • Rešenje o odobravanju za izdavanje i upotrebu rukopisa prevoda udžbenika Istorija 1, za prvi razred gimnazije, pisan na slovačkom jeziku i pismu;
 • Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2021. godini;
 • Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem delokrugu su poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata u turizmu APV u 2021. godini-nabavka mašina i oprema i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata;
 • Izmena Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini - manifestacije;
 • Javni konkurs za dodelu studentskih stipendija u školskoj 2021/2022. godini.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex