Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 44 od 14.09.2018.)


  • PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 44/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA IZRADU ANALIZA POTENCIJALA ZA ENERGETSKU SANACIJU OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA I PREDŠKOLSKIH USTANOVA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 44/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex