Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list AP Vojvodine

(broj 44 od 27.09.2017.)


  POSEBNI DEO

  POKRAJINSKA VLADA

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić, za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na III Izmene i dopune Finansijskog plana Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o davanju saglasnosti na III Izmene i dopune Programa rada Fonda "Evropski poslovi" Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravlje Subotica;
  • Rešenje o razrešenju dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin;
  • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin;
  • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen;
  • Rešenje o imenovanju za direktora Specijalne bolnice za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić" Stari Slankamen;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-56;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-57;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-58;
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-130/2017-59;

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktorke Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
  • Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktorke Centra za socijalni rad Kanjiža;

  OGLASNI DEO

  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  • Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine;
  • Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja;
  • Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini;

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex